Hoofdkantoor Wijdenes Nieuwbouw Update

Met de wereld op zijn kop, wordt er momenteel keihard gewerkt aan ons ‘nieuwe’ hoofdkantoor in Wijdenes. Nu alle decoraties weer veilig opgeslagen liggen, leek het ons hoog tijd om jullie een inkijkje te geven in de laatste ontwikkelingen van ons nieuwe thuis. 

Hal A – Opslag

Met de opbouw werkzaamheden nog in volle gang, hadden wij de afgelopen winter nog een doel. Namelijk, het afronden van onze opslag zodat alle decoraties tijdens de afbouw meteen weer veilig konden worden opgeslagen. Het resultaat is verbluffend! De opslag van ruim 6.825 vierkante meter en 8,5 meter hoog, werd in december opgeleverd en stond direct klaar om alle decoraties op een veilige manier op te slaan. 

Hal A – Visual vs Real Life

Hal B – Kantoor

Voor diegenen die voor de brand al ons hoofdkantoor bezocht hadden, zal het niet als een verrassing komen dat ook ons nieuwe kantoor bol zal staan van het entertainment. Uitgerust met twee complete bedrijfsrestaurants, showroom, zittribune, glijbaan en ons nieuwe ‘Experience Center’, zal ons nieuwe thuis om veel meer draaien dan kerst alleen. Waarover later meer.

Begin april hadden wij de eer om de ‘vlag op het dak steken’, waarmee wij symbolisch het moment markeerden waarop de werkzaamheden aan het dak afgerond zijn. Nadat het raamwerk van ons nieuwe kantoor al eerder afgerond was, vormt dit weer een mijlpaal in ons herstel na de brand. De komende maand(en) zal in het teken staan van het afronden van de werkzaamheden binnen het pand waaronder het vormgeven van onze showroom!

Wij hopen jullie, na het afronden van de werkzaamheden, allemaal van harte te mogen verwelkomen in ons nieuwe thuis!

In de tussentijd…

Stay Safe ❤️🐻

#2020NeedsChristmas

Medewerkers Avontuur doneren €1.000,- aan Doneereenmondkapje.nl

De afgelopen weken zijn wij als bedrijf druk bezig geweest met het verspreiden van knuffelberen en harten bij hen die dat steuntje in de rug extra hard kunnen gebruiken deze tijd. Gelukkig zijn er de afgelopen weken nog veel meer van dit soort liefdevolle initiatieven geboren om hulp te bieden daar waar het zo hard nodig is. Van klein tot groot draagt een ieder zijn of haar steuntje bij, iets wat onze collega’s ook niet onberoerd heeft gelaten.

Onze collega’s hebben namelijk gezamenlijk in totaal €1.000,- ingezameld voor het West-Friese initiatief Doneereenmondkapje.nl. Verschillende grote en kleine bedrijven hebben zich al aangesloten bij dit fantastische initiatief om Nederlandse ziekenhuizen te voorzien van de broodnodige mondkapjes. 

Wij zijn ontzettend trots dat als regionaal bedrijf wij op deze bescheiden manier part of the plan konden zijn. 

Meer weten? Ga naar www.doneereenmondkapje.nl of check de social media kanalen:

Facebook: www.facebook.com/doneereenmondkapje.nl

Instagram: www.instagram.com/doneereenmondkapje.nl


Stay safe ❤️🐻

#2020NeedsChristmas

Knuffel voor de Zorg bereikt meer dan een miljoen mensen!

Vanaf het moment dat Nederland de intelligente lockdown heeft verkondigd, hebben wij onze missie om mensen te verblijden en inspireren extra kracht bijgezet door knuffelberen en harten te verspreiden door heel Nederland. Samen met tientallen van onze relaties hebben wij de harten en beren geplaatst en de verhalen die daaruit ontstaan zijn, zijn allemaal uniek en indrukwekkend. Deze verhalen hebben niet alleen ons netwerk bereikt, maar zijn tot ver daarbuiten gereikt en hebben wel meer dan een miljoen mensen bereikt! 

Vanaf het moment dat de eerste COVID-19 maatregelen werden verkondigd, hebben wij het onze missie gemaakt om de mensen een stukje hoop mee te geven. Daarom hebben wij in totaal meer dan 40 verlichte harten en beren geplaatst bij organisaties binnen en buiten ons netwerk. Samen met hen hebben wij geprobeerd om zoveel mogelijk mensen een dikke knuffel te geven en een hart onder de riem te steken. En dat is gelukt!

Want door de schitterende foto’s en berichten te delen op onze gezamenlijke social media kanalen, hebben wij met zijn allen meer dan een miljoen mensen weten te bereiken. Naast de talloze liefdevolle reacties die wij hebben gekregen in ‘real life’, hebben wij daar nog velen online bijgekregen. De gezamenlijke boodschap die we hebben verkondigd, heeft ervoor gezorgd dat we een aantal vrienden voor het leven hebben gemaakt.

Samen met onze relaties hebben wij enorm snel kunnen handelen en daardoor ontstond er zelfs een bepaalde betrokkenheid en herkenbaarheid rondom de actie. Over het creëren van gezamenlijke waarde gesproken!

Bedankt voor al jullie medewerking.

Stay Safe ❤️🐻

#2020NeedsChristmas


UITSTEL VERKIEZING BESTE BINNENSTAD 2020

In verband met het coronavirus worden er in Nederland vergaande maatregelen getroffen om de verspreiding van het virus op een gecontroleerde manier te laten plaatsvinden. Voor binnensteden betekent dit onder andere het sluiten van horecagelegenheden en het annuleren van evenementen en activiteiten. De maatregelen hebben ook effect op de Verkiezing Beste Binnenstad. Het Platform Binnenstadsmanagement heeft daarom besloten om zowel het bezoek aan de binnensteden als de uitreiking van de titel ‘Beste Binnenstad 2020’ te verplaatsen naar later dit jaar.

Op 9 maart zijn de twee finalisten in de categorie grote binnensteden (Leiden en Tilburg) en de twee finalisten in de categorie middelgrote binnensteden (Ede en Woerden) voor de Verkiezing Beste Binnenstad 2020 bekend gemaakt. De volgende stap is het bezoek van de jury aan de binnensteden. Gezien de huidige ontwikkelingen rondom het coronavirus heeft het Platform Binnenstadsmanagement besloten om het bezoek aan de binnensteden en de uitreiking van de titel ‘Beste Binnenstad 2020’ uit te stellen. Op dit moment wordt er gekeken naar andere data later dit jaar. Zodra hier meer duidelijkheid over is, wordt dit bekend gemaakt via onze website en overige communicatiekanalen.

Meer informatie over de verkiezing, de procedure en eerdere winnaars is te vinden op de website www.debestebinnenstad.nl.

Op de hoogte blijven van de Verkiezing Beste Binnenstad? Houd de website in de gaten of volg ons via Facebook @BesteBinnenstad of Linkedin (Platform Binnenstadsmanagement).

Avontuur-BlachereNL|COVID 19


Gezien de ontwikkelingen rond COVID-19 hebben wij als bedrijf besloten om allemaal vanuit huis te werken.  Wij zijn gewoon bereikbaar en de voorbereidingen gaan gewoon door, echter zullen wij niet op kantoor aanwezig zijn.

Wij wensen iedereen sterkte de komende tijd. Zowel op persoonlijk als economisch gebied.

Avontuur-BlachereNL

DEELNEMERS VERKIEZING BESTE BINNENSTAD 2020 BEKEND!

De Verkiezing Beste Binnenstad 2020, georganiseerd door het Platform Binnenstadsmanagement, is in volle gang. Aan de hand van de Binnenstadsbarometer en zes wildcards zijn de best scorende binnensteden per categorie (middelgroot en groot) geselecteerd. Deze twintig genomineerden maken kans op het winnen van de Verkiezing Beste Binnenstad 2020.

Selectie deelnemers

In totaal zijn er 10 binnensteden per categorie (grote en middelgrote binnensteden) geselecteerd. Zeven binnensteden zijn geselecteerd op basis van de Binnenstadsbarometer. Deze online tool, ontwikkeld door het Platform Binnenstadsmanagement, combineert circa 200 verschillende datasets en geeft daardoor een integraal beeld van de ontwikkeling van de binnenstad. De scores zijn te raadplegen via www.debestebinnenstad.nl/barometer.

De Binnenstadsbarometer is in ontwikkeling. Hierdoor worden nog niet alle onderdelen meegenomen in de score. Met zes wildcards zijn er daarom drie extra binnensteden per categorie geselecteerd (hieronder aangegeven met een asterisk). Deze binnensteden zijn geselecteerd op basis van aanmelding en de veelbelovende, toonaangevende ontwikkelingen die zich de afgelopen drie jaar in de binnensteden hebben plaatsgevonden.

Genomineerde binnensteden

In de categorie Grote Binnensteden (meer dan 550 publieksgerichte functies in het centrum) (in alfabetische volgorde):

 • Arnhem
 • Enschede
 • Groningen
 • Leeuwarden*
 • Leiden*
 • Nijmegen
 • Rotterdam*
 • Tilburg
 • Utrecht
 • Zwolle

In de categorie Middelgrote Binnensteden (tussen de 225 en 550 publieksgerichte functies in het centrum) (in alfabetische volgorde):

 • Alphen aan den Rijn
 • Deventer*
 • Ede*
 • Hoogeveen
 • Middelburg
 • Roermond
 • Sneek
 • Tiel
 • Uden
 • Woerden*

Vervolg van de Verkiezing Beste Binnenstad

De tien geselecteerde binnensteden per categorie krijgen nu de tijd om een bidbook aan te leveren, waarin zij aan de hand van drie toonaangevende projecten/processen toelichten welke ontwikkeling de binnenstad heeft doorgemaakt in de periode 1 januari 2017 tot 1 januari 2020. Daarnaast worden er twee speeddate-ochtenden georganiseerd (grote en middelgrote binnensteden) waar de genomineerden de gelegenheid krijgen om het bidbook toe te lichten en vragen van de jury te beantwoorden. Op basis van het bidbook, de speeddate en de data uit de Binnenstadsbarometer zullen de juryleden op 9 maart de twee finalisten per categorie kiezen.

De vier finalisten krijgen vervolgens een bezoek van de voltallige jury en worden beoordeeld op zes thema’s: Economie, Veerkracht, Inclusiviteit, Identiteit, Governance en Levendigheid. Half mei worden tijdens de Beste Binnenstad Awards in Breda, winnaar van de Beste Grote Binnenstad van Nederland 2017-2019, de twee winnaars van de Verkiezing Beste Binnenstad 2020 bekend gemaakt.

Meer informatie over de verkiezing, de procedure en eerdere winnaars is te vinden op de website www.debestebinnenstad.nl.

Op de hoogte blijven van de Verkiezing Beste Binnenstad? Houd de website in de gaten of volg ons via Twitter @bestebinnenstad

BINNENSTADSBAROMETER BIJNA GEVULD

Over enkele weken worden de deelnemers van de Verkiezing Beste Binnenstad bekend gemaakt. De deelnemers worden geselecteerd op basis van de Binnenstadsbarometer. Op dit moment worden de nieuwe datasets ingeladen in de Binnenstadsbarometer. Op basis van deze actuele data worden op 7 januari 2020 de deelnemers van de Verkiezing Beste Binnenstad gekozen.

Binnenstadsbarometer

De ontwikkeling die binnensteden doormaken staat centraal bij de Verkiezing Beste Binnenstad. De stad die de grootste ontwikkeling heeft meegemaakt in de afgelopen periode van 3 jaar wordt bekroond met de titel ‘Beste Binnenstad 2020’. Het inzichtelijk maken van deze ontwikkeling gebeurt onder andere met de Binnenstadsbarometer.

De Binnenstadsbarometer is een online dataplatform, ontwikkeld door het Platform Binnenstadsmanagement. De Binnenstadsbarometer laat de ontwikkeling van binnensteden zien en maakt het mogelijk om de ontwikkeling van binnensteden op thema’s en onderwerpen met elkaar te vergelijken. Door de combinatie van circa 200 verschillende datasets ontstaat er een integraal beeld van de binnenstad. De Binnenstadsbarometer is raadpleegbaar via www.debestebinnenstad.nl/barometer.

Bekendmaking genomineerden

Op dit moment worden de actuele datasets ingeladen. Op basis van deze data worden op dinsdag 7 januari 2020 de deelnemers van de Verkiezing Beste Binnenstad bekend gemaakt per categorie (grote en middelgrote binnensteden). Deze binnensteden worden vervolgens beoordeeld door een vakjury. Zij bepalen uiteindelijk op 18 mei 2020 de winnaars van de titel Beste Binnenstad 2020. Deelnemen aan de Verkiezing Beste Binnenstad is alleen mogelijk voor de leden van het Platform Binnenstadsmanagement.

Meer informatie over de verkiezing, de procedure en eerdere winnaars is te vinden op de website www.debestebinnenstad.nl.

Op de hoogte blijven van de Verkiezing Beste Binnenstad? Houd de website in de gaten of volg ons via Twitter @bestebinnenstad

EERSTE JURYOVERLEG VERKIEZING BESTE BINNENSTAD 2020

Over een paar maanden weten we welke steden (categorie groot en middelgroot) er met de titel Beste Binnenstad 2020 vandoor gaan. Aan de hand van de Binnenstadsbarometer worden de deelnemende binnensteden aan de verkiezing geselecteerd. Daarna is het aan de vakjury om te bepalen wie de titel wint.

Samenstelling vakjury

Het eerste juryoverleg heeft inmiddels plaatsgevonden. De onafhankelijke vakjury bestaat uit zes experts en diverse adviseurs uit het bedrijfsleven, het onderwijs en belangenorganisaties. Gezamenlijk bepalen zij welke binnensteden op 18 mei 2020 de titel ‘Beste Binnenstad’ in ontvangst mogen nemen. Tijdens het eerste juryoverleg hebben de verschillende juryleden met elkaar kennisgemaakt en zijn de laatste puntjes op de i gezet voor het proces van de verkiezing. Meer informatie over de juryleden en de verdeling van de expertisegebieden is te vinden op onze website.

Felix Wigman, juryvoorzitter en voorzitter van het Platform Binnenstadsmanagement: “Aandacht voor de ontwikkeling van de Nederlandse binnensteden is nog altijd essentieel. Het organiseren van de Verkiezing Beste Binnenstad helpt daarbij en zet de binnensteden op een leuke manier in de aandacht”.

Bekendmaking van genomineerde steden

Op dit moment wordt de laatste actuele data ingeladen in de Binnenstadsbarometer. De Binnenstadsbarometer, ontwikkelt door het Platform Binnenstadsmanagement, combineert circa 200 verschillende datasets en geeft daardoor een integraal beeld van de ontwikkeling van de binnenstad. Deze online tool is raadpleegbaar via www.debestebinnenstad.nl/barometer. Op dinsdag 7 januari 2020 worden de deelnemende binnensteden (2 x 7 nominaties) aan de verkiezing bekend gemaakt, die op basis van deze barometer zijn geselecteerd. Houd onze website, Twitter en Facebook in de gaten voor de bekendmaking van de finalisten.

Verkiezingsproces

Deelnemende binnensteden worden vervolgens beoordeeld door de vakjury. Op basis van een bidbook, speeddate en data uit de Binnenstadsbarometer kiezen de juryleden begin maart de twee finalisten per categorie. Deze vier finalisten krijgen een bezoek van de voltallige jury. De binnensteden die volgens de jury de grootste ontwikkeling hebben laten zien in de afgelopen jaren verdienen de titel Beste Binnenstad 2020 (categorie groot en middelgroot). De bekendmaking van de winnaars vindt plaats op 18 mei tijdens de Dag voor de Binnenstad in Breda, winnaar van de Beste Grote Binnenstad van Nederland 2017-2019.

Meer informatie over de verkiezing, de procedure en eerdere winnaars is te vinden op de website www.debestebinnenstad.nl.

Op de hoogte blijven van de Verkiezing Beste Binnenstad? Houd de website in de gaten of volg ons via Twitter @bestebinnenstad.

Czym zajmuje się przygoda #3? – Jarosław Dąbek

Codziennie słyszymy pytanie „co robisz poza świętami przez cały rok?”. Choć dla wielu jest to logiczne, musimy śmiać się z tego tak głośno. W miesięcznym dziale „What Do Adventure” przyglądamy się naszym scenom. W trzeciej edycji patrzymy „z tyłu sprawy” na osobę, która pomaga upewnić się, że całe oświetlenie wygląda tak, jak wygląda i że wszystko trafia do klienta. Mówimy tylko Jarosław Dąbek (Jarek).

Widzimy się w listopadzie 2019 r. Ponieważ jesteśmy w trakcie nowego sezonu świątecznego, magazyn jest dużo bardziej zajęty niż w okresie „po sezonie”. Są ludzie, którzy dekorują nowo zamówione przedmioty, naprawiają te, które wymagają konserwacji, ładują i wysiadają z ciężarówek i wiele więcej. W środku wszystkiego, co się dzieje, jest Jarek. Zbliżając się do Jarka, jeśli jest gotowy na rozmowę, wydaje się spokojny, mówi niektórym ludziom, co mają zrobić, i idziemy w spokojne miejsce, aby przeprowadzić rozmowę.

Ten spokój nie jest dziwny. To będzie Jarek, jego dziewiąty sezon w Avontuur, co czyni go jednym z najbardziej doświadczonych pracowników w okolicy. O historii tego ogromnego doświadczenia Jarek mówi: „Przybyłem tu, w Holandii, około 2010 roku i zacząłem pracować na polach kwiatowych. Po roku dostałem pracę w Avontuur za pośrednictwem Aleksandry Verdonschot. Pomysł polegał na tym, że powinienem udekorować drzewa i guirlandy na Boże Narodzenie. To się nigdy nie zdarzyło ”, mówi z uśmiechem. Kontynuuje: „Na początku wszystko zbudowaliśmy w naszej centrali w Wijdenes i wokół niej wraz z Mikiem Verdonschotem. Od stołówki do produkcji i od załadunku ciężarówek do budynku. Zrobiliśmy dużo! ”.

Mając świeżo zapamiętane informacje, jego reakcja na pytanie „co robisz w Avontuur” nie była dla mnie dziwna: „Wszystko! Przeważnie pracuję głównie przy produkcji. Ponadto jestem odpowiedzialny za produkcję, a także jestem kierownikiem zespołu w zakresie załadunku i rozładunku ciężarówek. Zasadniczo mój dzień zaczyna się, oczywiście po kawie, od powierzenia ludziom niedokończonej pracy z wczoraj i nowych zadań, które przyszły dzisiaj. Łatwo jest mi prowadzić współpracowników w magazynie, ponieważ mówię w wielu językach, co ułatwia mi wyjaśnienie wszystkiego ”.

Te wiodące umiejętności są praktykowane nie tylko w Holandii. Jeśli jest taka okazja, Jarek udaje się do zakładu produkcyjnego Avontuur w Polsce, aby pomóc w produkcji tamtejszych produktów. Powód, dla którego jest wyznaczonym facetem do wykonywania tej pracy w Polsce, jest jasny: „Ponieważ mam dużą wiedzę na temat produktów i ogólnie energii elektrycznej. Lubię robić rzeczy od samego początku, ponieważ przeszedłem przez wszystkie etapy w Avontuur i dlatego dużo wiem o naszych produktach i standardach ”.

Ta mentalność doskonale opisuje Jarka. Własność, z jaką wykonuje swoją pracę, znajduje odzwierciedlenie w jego opinii na temat tego, z jakiego projektu jest najbardziej dumny, a mianowicie De Bijenkorf Amsterdam kilka lat temu. Dlaczego? Ponieważ jest to projekt, który on i zespół budowali od samego początku. Od budowy świateł po montaż – wszystko wykonane przez Avontuur. Na ostatnie pytanie „co chcieliby wiedzieć ludzie, którzy to czytają?”, Odpowiada: „Najbardziej podoba mi się w tej pracy dekorowanie i dostarczanie rozrywki ludziom. Mimo że jest to ciężka praca, wspaniale jest sprawić, że Holland sprawi, że Święta będą miłe ”.