DEELNEMERS VERKIEZING BESTE BINNENSTAD 2020 BEKEND!

De Verkiezing Beste Binnenstad 2020, georganiseerd door het Platform Binnenstadsmanagement, is in volle gang. Aan de hand van de Binnenstadsbarometer en zes wildcards zijn de best scorende binnensteden per categorie (middelgroot en groot) geselecteerd. Deze twintig genomineerden maken kans op het winnen van de Verkiezing Beste Binnenstad 2020.

Selectie deelnemers

In totaal zijn er 10 binnensteden per categorie (grote en middelgrote binnensteden) geselecteerd. Zeven binnensteden zijn geselecteerd op basis van de Binnenstadsbarometer. Deze online tool, ontwikkeld door het Platform Binnenstadsmanagement, combineert circa 200 verschillende datasets en geeft daardoor een integraal beeld van de ontwikkeling van de binnenstad. De scores zijn te raadplegen via www.debestebinnenstad.nl/barometer.

De Binnenstadsbarometer is in ontwikkeling. Hierdoor worden nog niet alle onderdelen meegenomen in de score. Met zes wildcards zijn er daarom drie extra binnensteden per categorie geselecteerd (hieronder aangegeven met een asterisk). Deze binnensteden zijn geselecteerd op basis van aanmelding en de veelbelovende, toonaangevende ontwikkelingen die zich de afgelopen drie jaar in de binnensteden hebben plaatsgevonden.

Genomineerde binnensteden

In de categorie Grote Binnensteden (meer dan 550 publieksgerichte functies in het centrum) (in alfabetische volgorde):

 • Arnhem
 • Enschede
 • Groningen
 • Leeuwarden*
 • Leiden*
 • Nijmegen
 • Rotterdam*
 • Tilburg
 • Utrecht
 • Zwolle

In de categorie Middelgrote Binnensteden (tussen de 225 en 550 publieksgerichte functies in het centrum) (in alfabetische volgorde):

 • Alphen aan den Rijn
 • Deventer*
 • Ede*
 • Hoogeveen
 • Middelburg
 • Roermond
 • Sneek
 • Tiel
 • Uden
 • Woerden*

Vervolg van de Verkiezing Beste Binnenstad

De tien geselecteerde binnensteden per categorie krijgen nu de tijd om een bidbook aan te leveren, waarin zij aan de hand van drie toonaangevende projecten/processen toelichten welke ontwikkeling de binnenstad heeft doorgemaakt in de periode 1 januari 2017 tot 1 januari 2020. Daarnaast worden er twee speeddate-ochtenden georganiseerd (grote en middelgrote binnensteden) waar de genomineerden de gelegenheid krijgen om het bidbook toe te lichten en vragen van de jury te beantwoorden. Op basis van het bidbook, de speeddate en de data uit de Binnenstadsbarometer zullen de juryleden op 9 maart de twee finalisten per categorie kiezen.

De vier finalisten krijgen vervolgens een bezoek van de voltallige jury en worden beoordeeld op zes thema’s: Economie, Veerkracht, Inclusiviteit, Identiteit, Governance en Levendigheid. Half mei worden tijdens de Beste Binnenstad Awards in Breda, winnaar van de Beste Grote Binnenstad van Nederland 2017-2019, de twee winnaars van de Verkiezing Beste Binnenstad 2020 bekend gemaakt.

Meer informatie over de verkiezing, de procedure en eerdere winnaars is te vinden op de website www.debestebinnenstad.nl.

Op de hoogte blijven van de Verkiezing Beste Binnenstad? Houd de website in de gaten of volg ons via Twitter @bestebinnenstad