Privacy Statement

Avontuur-BlachereNL hecht veel waarde aan het beschermen van uw privacy en de persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt. Daarom leggen we u in dit privacy statement uit welke gegevens we van u verwerken en waarom we dat doen. We houden ons hierbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij raden u aan om ons privacy statement zorgvuldig door te lezen.

Wie verwerkt uw persoonsgegevens?

Avontuur-BlachereNL , gevestigd aan de Markerwaardweg 8, 1606 AS te Venhuizen, ingeschreven onder handelsregisternummer 76879380. Avontuur-BlachereNL is de verwerkingsverantwoordelijke voor alle in dit privacy statement genoemde verwerkingen van uw persoonsgegevens.

Wat zijn persoonsgegevens?

Informatie over personen die hen (direct of in combinatie met andere gegevens) identificeerbaar maakt, noemen we persoonsgegevens. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn: uw (bedrijfs)naam, adres, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres.

Van wie verzamelt Avontuur-BlachereNL persoonsgegevens?

Avontuur-BlachereNL verkrijgt en verwerkt persoonsgegevens van personen die producten of diensten afnemen, websitebezoekers, of derden die contact opnemen met Avontuur-BlachereNL. Bijvoorbeeld indien u:

 • een bestelling plaatst;
 • aangeeft onze nieuwsbrief te willen ontvangen;
 • een offerte bij ons aanvraagt;
 • deelneemt aan enquêtes of (klantpanel)onderzoeken;
 • bij of voor ons werkzaam bent;
 • bij ons solliciteert of hiertoe contact opneemt;
 • een zakelijke relatie heeft met Avontuur-BlachereNL;
 • uw gegevens invult of achterlaat in een van de vestigingen.

Contact met Avontuur-BlachereNL. kan plaatsvinden via:

 • telefoon;
  • schriftelijke correspondentie;
  • het contactformulier op www.avontuur.net
  • per e-mail;
  • het registratieformulier om onze e-mailnieuwsbrieven aan te vragen;
  • een link die is opgenomen in een door ons toegezonden e-mailnieuwsbrief of een andere aan u aangeboden elektronische boodschap.

Verder is het mogelijk dat uw gegevens bij Avontuur-BlachereNL terecht komen wanneer wij een ander bedrijf overnemen.

Welke persoonsgegevens verzamelt Avontuur-BlachereNL?

Avontuur-BlachereNL verzamelt in elk geval de volgende persoonsgegevens:

 • Personalia: uw (bedrijfs)naam, adres, woonplaats, (mobiel) telefoonnummer en e-mailadres;
  • Bestelgegevens (bijvoorbeeld welke artikelen u bij Avontuur-BlachereNL bestelt);

Op basis van welke grondslag verwerkt Avontuur-BlachereNL persoonsgegevens?

Avontuur-BlachereNL verwerkt persoonsgegevens op basis van de noodzaak daarvan voor de uitvoering van de overeenkomst met haar klanten, bijvoorbeeld gegevens die nodig zijn om uw bestelling/levering op te nemen af te leveren te factureren en contact te houden over (de voortgang van) deze bestellingen/levering.
Avontuur-BlachereNL verwerkt ook persoonsgegevens op basis van uw toestemming of op basis van een gerechtvaardigd belang van Avontuur-BlachereNL
Ten slotte kan Avontuur-BlachereNL. persoonsgegevens verwerken op grond van een wettelijke plicht.

Voor welke doeleinden verwerkt Avontuur-BlachereNL persoonsgegevens?

Avontuur-BlachereNL verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het geven van uitvoering aan de overeenkomst tussen Avontuur-BlachereNL en haar klanten: het verwerken van bestellingen, leveren van bestellingen, informeren over bestellingen, factureren van bestellingen;
  • Het bijhouden van een klantenbestand voor toekomstige bestellingen;
  • Het informeren over interessante ontwikkelingen, acties en aanbiedingen via verschillende (digitale) communicatiekanalen;
  • Het uitvoeren van sollicitatieprocedures.
  • Het voeren van de salarisadministratie.

Bewaartermijnen

Avontuur-BlachereNL bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om u een goede en zorgvuldige dienstverlening te kunnen bieden en te kunnen voldoen aan uw wensen. Als wij uw gegevens niet meer nodig hebben, worden deze vernietigd.

Verstrekking van gegevens aan derden

Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan andere partijen tenzij dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van onze dienstverlening/de overeenkomst, of wanneer Avontuur-BlachereNL hiertoe verplicht is op grond van een wettelijk voorschrift.

Deze partijen verwerken uw persoonsgegevens alleen op de manier zoals Avontuur-BlachereNL hen voorschrijft. Avontuur-BlachereNL verkoopt of verstrekt uw persoonlijke gegevens niet aan derden.

Avontuur-BlachereNL en andere websites

Op onze website treft u een aantal links aan naar andere websites. Dit privacy statement is niet van toepassing op deze andere websites. Avontuur-BlachereNL is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop deze websites met uw persoonlijke informatie omgaan. Lees hiervoor het privacy statement, indien aanwezig, van de website die u bezoekt.

Cookieverklaring

Avontuur-BlachereNL maakt geen gebruik van cookies.

Beveiliging

Avontuur-BlachereNL hecht veel waarde aan het beveiligen van persoonsgegevens. Avontuur-BlachereNL neemt verschillende technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beschermen. Avontuur-BlachereNL neemt onder meer maatregelen zoals het versleutelen van financiële gegevens, wachtwoorden en door gebruik te maken van firewalls en veilige servers.

Camerabeveiliging

Avontuur-BlachereNL heeft haar bedrijfspanden en parkeerterreinen voorzien van duidelijk zichtbaar geplaatste camera’s met het doel de veiligheid van onze werknemers, klanten en eigendommen te beschermen en ondersteuning te bieden bij calamiteiten. Bij betreding van onze terreinen en panden wordt u ook op de aanwezigheid van camera’s geattendeerd. Avontuur-BlachereNL bewaart camerabeelden maximaal 28 dagen. In geval van een gegronde reden (bijv. politieonderzoek) worden camerabeelden langer bewaard, maar niet langer dan noodzakelijk is.

Uw rechten

Als wij uw persoonsgegevens verwerken, dan kunt u een verzoek doen tot inzage van deze gegevens, de gegevens te wijzigen, over te dragen aan een andere partij, te verwijderen of de verwerking hiervan te beperken. Ook kunt u bezwaar maken tegen het ontvangen van informatie van Avontuur-BlachereNL via telefoon, post of e-mail, tenzij deze informatie noodzakelijk is in het kader van onze dienstverlening aan u. Daarnaast bent u gerechtigd uw toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens in te trekken.

Dergelijke verzoeken kunt u indienen door contact op te nemen met:

Avontuur-BlachereNL

t.a.v. Adminstratie

Markerwaardweg 8

1606 AS Venhuizen

Of u kunt een e-mail richten aan: info@avontuur.net

Avontuur-BlachereNL streeft ernaar om een verzoek binnen 4 weken te verwerken.

Heeft u ondanks onze zorgvuldige maatregelen een klacht met betrekking tot de wijze waarop Avontuur-BlachereNL met uw persoonsgegevens om gaat? Dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact

Wilt u na het lezen van ons privacy statement meer informatie of heeft u nog vragen en/of opmerkingen? Neem dan contact op met onze J.K. Beeftink via het e-mailadres:  info@avontuur.net

Wijzigingen privacy statement

Avontuur-BlachereNL behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Wij adviseren u dit statement met regelmaat te lezen. De meest recente versie vindt u altijd op www.avontuur.net/privacy